Тајните на Нагината Џутсу

Бидејќи денес е работна сабота на ПМФ, ќе ви откријам каде лежат тајните на Нагината Џутсу. Ова е снимка од традиционално доџо за нагината, во кое вежбаат само жени. Читајте го преводот на Баба Сан сенсеи и откријте ги тајните на добриот тренинг.

http://www.youtube.com/watch?v=k9BiuvjUwbI