Ура Шуто Учи

Вечер продолжува агонијата на школото „Потимисегузица Рју“ со Ура Шуто Учи“.

Потоа продолжуваме со техники од нивото „Потимисегузица Ваза“ и тоа: Шако Кен и Сокујаку Гери Кохо.

Кога сме веќе кај Сокујаку, еве Ви една Олд Скул фотка од соке Хатсуми кога бил млад и зелен како Вас.