Трпение

Работите во животот никогаш не се постигнуваат преку ноќ. Сето тоа што денес ни се случува е резултат на некоја наша акција од пред некое минато време.
Истото е и со нашиот тренинг. Не постои друг рецепт за напредок освен вежбање. Нашата вештина во најголем дел е резултат на нашето време поминато во вежбање во минатото.
Ќе ви раскажам една стара добра:

-Господи, може ли да Те прашам нешто?
-Прашај човеку, секако.
-Господи, што се за тебе милион години?
-Секунда човеку.
-А милион евра?
-Еден цент човеку.
-Господи, можеш ли да ми дадеш еден цент?
-Секако човеку, почекај една секунда.