Кураи Дори

Вечерва Кураи Дори е темата што ќе се „троши“ во текот на месецот.
Лично-ја обожувам.

Кураи Дори функционира како систем на сврзани садови. Затоа, би требало да не дозволите дупка во Вашето знаење поради отсуство.

Се гледаме на пакет.