Тачи

Вечер го почнуваме месецот на тренинг со Тачи.
Како и секогаш, на почеток ќе се запознаеме со историјата и намената на ова оружје ( без информации од Википедија и интернет секако:) ), а потоа ќе следат техниките со него.

Бидете подготвени, како и секогаш, на напорен и исцрпувачки тренинг.
Постојат два типа на луѓе. Едните кои градат и со делата освојуваат и напредуваат. Другите кои зборуваат и со зборови го уништуваат тоа што некој друг го гради.

Буџинкан Македонија гради и граби напред. Со дела! Докажано!