Будо Таиџутсу VS Корју Буџутсу

За ова, нема место за коментар тука. Тоа е куден. Се предава во доџо од учител на ученик. Сите Вие што сте веќе подолго време мои ученици, ако внимателно ја погледнете фотографијата, ќе Ви биде јасна мојата порака.