Секојдневие

Желбата да бидеме „запад“, си носи и негативни работи. Насловите во весниците како што е овој (од денес): „Лекар искасапил колешка“ веќе  стануваат секојдневие. Бидејќи неможеме да го спасиме светот со вежбање нинџутсу, како што тоа го прават другарчињата на Фејсбук, ни останува преку вежбање нинџутсу да се спасиме себе си. Тука не подразбира дека со вежбање „ќе ја земеме енергијата од земјиното јадро и преку контрола на противничкиот празен простор ќе ја вратиме со прдење на молњи од газот во неговите меридијански текови“, туку со нашиот смирен дух да воспоставиме контрола врз умот на нашиот противник или поедноставно кажано да спречиме колку што е можно повеќе да се најдеме во незгодна ситуација. Е тука тренингот во доџо може и те како да помогне.

Се разбира, доколку не милувате да го спасувате светот со прдежи.