Шоден ва окуден нари

Тоа што денес им недостасува на многу Буџинкан практичари е придржувањето до принципот: „Шоден ва окуден нари“ или во превод „Првото ниво е највисоко ниво“. Тука јасно е ставено до знаење колку е важно да ја совладате основата. Техниките кои можат да ги воодушеват набљудувачите поради својата сложена изведба паѓаат во вода доколку не знаете да удрите брзо и силно и да се движите на правилен начин.

Размислувајте постојано за ова!