Јавара

Cега за да ја добиеме поентата, погледајте го и следниот клип каде што станува збор за ембу на таиџутсу односно јавара како што се нарекува борбата без оружје во школата Јагју Шинган рју.

Сигурно тука веќе забележавте огромна разлика од останатите кобудо рју-ха што вам Ви се познати.

Значи, честопати меѓусебното влијание на школите може да биде големо,  но некогаш се успевало во намерата тие да бидат љубоморно чувани од очите на неприпадниците на кланот. Но понекогаш се случувало еден сегмент да биде под влијание, можеби поради потребата од негово дополнување односно слабост, додека друг сегмент да биде целосно без влијанија од страна, па така самата школа да биде многу различна во самите подвештини. Таков е случајот со Јагју Шинган рју.