Поглед во иднината

Денес нешто кратко. Нешто за кое треба сами да размислите. Нешто за нас, за нашите стравови, за нашите слабости. Кои сме, какви сме, зошто сме…

„Заедницата расте и се развива кога старите луѓе ќе засадат дрвце, знаејќи дека никогаш нема да пробат од неговиот плод“