Звање

Поделбата според титули има повеќе церемонијална функција. Се употребува при разни ритуали како што се Шинзен Реи, Ембу, доделување дипломи и слично и во нашето доџо таа гласи вака:

-шошинша (почетник 10-9-8-7 кју)

-кохаи (помлад ученик штитеник 6-5-4-3 кју)

-семпаи (постар ученик ментор 2-1 кју, но може шодан и нагоре)

-шидоши хо (помлад учител над шодан)

-шидоши (учител над годан)

-шихан (мајстор учител / над џудан)

Сепак, при секојдневните тренинзи и дружења ги употребуваме следните неформални звања кои се ослободени од стеги и едноставно изразуваат почит помеѓу нашите членови:

-шошинша (почетник 10-9 кју)

-деши (ученик 8 кју па нагоре)

-учи деши (личен ученик 8 кју па нагоре)

-сенсеи (учител, водач на доџото / доџо чо)