Фумон Танака

Господинот се вика Фумон Танака. Неговата биографија е преполна. Неговата ќерка се вика Мидори. Фумон е спремен да ја прекрши старата традиција за наследство на боречките школи со тоа што ќе ја назначи ќерка му (нема машки наследник во семејството) за следен соке на неколку школи (на кои тој е соке).

Тоа што сакам да видите е прецозноста и довербата која ја имаат еден со друг.

Неверојатно.