Осу

Осу

Како и за другите јапонски термини поврзани со боречките вештини, така и за „Осу“ е многу тешко да се даде едноставно објаснување.

Осу се пишува со две канџи. Првиот е „Оши“ и означува „притисок“, додека вториот се чита како „Шинобу(и)“ или „Нин“ и е доста добро познат на сите нас. Неговото значење е издржливост (истрајност, упорност).

Комбинацијата од овие два го дава финалното значење. Да го издржиш притисокот до крајните граници (наметнат од тренинг, тешките моменти и ситуации и сл.)

Кога се употребува? Најпрвин кога сакаш да изразиш почит кон некого (неговата вештина, техника, знаење), потоа кога сакаш да се заблагодариш за наученото. Исто така, се употребува место поздрав или, пак, ако противникот направил добра техника врз тебе и сакаш да му го посочиш тоа. Секогаш кога телото ти е претепано и преморено и сака да застане (престане), но умот се уште притиска и вели „можеш“ – тоа е Осу. Кога си згрешил некому и сакаш да се извиниш или да се покориш кон него – тоа е Осу. (Последново одразува висок степен на самосвесност, благородност, смиреност и возвишение)

Осу многу полесно се чуствува отколку што се објаснува.

Се гледаме на паркет.

Осу !

п.с. Во јапонскиот јазик самогласките се „голтат“ при изговорот така што е многу тешко за нејапонците да го изговорат овој збор правилно.