Реи Хо

„Реиги накушите џотатсу наши“ односно „Ако заборавите на однесувањето, никогаш нема да достигнете високо ниво“

Осу!