Зен

Станува ученикот од сабајле и го гледа учителот како фрла леб околу куќата.

-Што правиш учителе?

-Фрлам леб за да не дојдат лавовите да не изедат.

-Но тука нема лавови.

-Ете, гледаш како ги држам на страна.