Џуте

Ноември е месец на џуте во Буџинкан Македонија. Почнуваме од вечер.

Знам дека некои од Вас веќе копаат по нет за да дојдат до информации за џуте, а од тоа што јас го видов можам да Ви потврдам дека во најголем дел тие информации се вистинско ѓубре.

Го издвоив само ова, бидејќи последниот соке на Мусо Шинто рју (Такаџи Шимизу) ги покажува основните принципи на работа со џуте.