Просветлување на сон

„За да бидеш добар воин,

мораш да имаш добар противник.

Ако немаш добар противник,

тогаш борбата станува само добар тренинг.

Ако борбата остане само добар тренинг,

тогаш сепак си добар воин“.

Игор Довезенски

Просветлување на сон 14 ноември, 2010 год.
п.с. Тие што им се јавува некој глас…да не ги викаа нешто на буквата „ш“?