Маса

На масата седат Соке, Штефен Фролих, Арно Кусерж, Наташа Морган и Љубош Покорни. Фотографирано пред 15-тина дена.
Меѓу Соке и Штефен се одвива доста важен разговор.

Трпение…