Гоши 郷士

Гоши е термин кој означува: „Воини кои живеат на село и обработуваат земја“.

Не ретко, откако ќе завршат со службата кај господарот, или, пак, во случај да ја откажат истата поради било која причина, воините својата енергија ја насочувале кон живеење во хармонија со природата.

На тој начин, нивниот тренинг продолжувал, но истовремено своето тело и ум ги одржувале и преку работа на нивите, кои им овозможувале и храна за себе и за семејството.

Дури и во поновите времиња имало вакви случаи. Поглаварот на Даито рју Аикиџуџутсу (Сокаку Такеда) се преселил на островот Хокаидо каде што изградил семејна куќа и култивирал доста земја на слабо населениот остров. По неговиот пример, личниот му ученик и основач на Аикидо-то, Морихеј Уешиба, купил земја во селото Ивама и таму изградил доџо и култивирал земја која ја обработувал заедно со своето семејство и учениците.

Воинот и природата градат нераскинливо единство.