Изненадување (а и не)

Отворам мејл и оп – Карл Кампо. Нашиот ученик од мисијата на Обединетите Нации кој замина на мисија во Сирија. Ни честита Нова Година. Редовно ја следи нашата работа преку веб-страницата и се воодушевува на секој наш чекор и идеја за тренинг.
Тоа е тоа. Тој го достигнал нивото пред многу други. Го ослободил своето срце, го наполнил со позитивна енергија. И понатаму себеси се смета за наш ученик, а и ние секогаш ќе го сметаме за дел од нас.

Колку само малку треба за да биде некој…..човек!

“Dear Igor,

My best wishes for 2011 to you, your family, relatives, friends and all members of Bujinkan Macedonia.  Have a good winter survival training and year of Kihon Happo.

All is well in Syria even though I am missing the Balkans and especially Macedonia and Bujinkan Macedonia.

Cheers,

Carl