Како цвеќе и бамбус

„Каџо вараку каџо чикусеи“ односно „Срце како цвеќе и тело како бамбус“.

Ете Ви тема за размислување за денес.