Другарство

Мацко и Марче ќе лепат плакати за новото доџо. Антон и Косара веднаш се нудат за помош. Тина се придружува. Лепат сите заедно до 04.15 (изутрина) . Ако лепеа сами, ќе завршеа до 09.15 (наутро).
Другарството е прекрасна работа. Тоа се заслужува со дела. Не со зборови.

Другарството е: Буџинкан Македонија.
п.с. Одвреме-навреме резонирајте со детска логика. Таа секогаш функционира беспрекорно.