Јагју Шинкаге рју

Одамна не сме пуштиле некој корју клип на блогот. Одбрав еден добар, бидејќи мајсторот со прецизност карактеристична за кобудо-то објаснува некои елементи. Како што ние разговараме за елементите карактеристични за нашите школи (правци, агли, дијагонали итн.), така и во Јагју Шинкаге рју постојат автономни обележја што ја прават школата специфична.