Сок

За оваа тема сме зборувале многу пати. Но, приливот на нови ученици бара повторно да се дискутира за некои минати теми, а важноста од повторувањето на знаењата, исто така, бара некои работи да се поразговараат повторно.

Во неделата бевме на семинар за фукија. Интересно оружје кое не бара многу физичка подготвеност за изучување, а од друга страна, многу лесно се учи. Бројката на учесници беше на завидно ниво, а дисциплината повторно разочарувачка. Времето катастрофално лошо. Сето тоа допринесе од потребата тахниките на изработка на стрелките, и техниките на гаѓање да се поминат со побрзо темпо од вообичајното.

Но, семинарите се СОК. Онака, добар, густ, снажен СОК. Благ до немај каде. Сите учесници на семинар добиваат по еден таков силен концентрат кој потоа кога ќе заминат во своите домови треба да го разредат со вода. Од тој литар (што се добива за неколку часа), кога ќе се разреди со вода, излегуваат околу 10 литра. Тоа значи дека ученикот треба во наредните 10 дена да пие по еден литар на ден (да ги вежба техниките по еден час кој трае два саати).
Знаењето добиено на семинарите е како СОК. За еден ден може многу да се научи, но не и да се извежба. Затоа, секој си го носи сокот (знаењето) дома, а потоа од него зависи дали и како ќе го испие.

Уште еднаш да напоменам за важноста знаењето стекнато во Буџинкан Македонија да го чувате љубоморно и да го делите несебично само со членовите на нашето доџо. Никогаш немојте да гаѓате пред Вашите дома или пред пријателите. Тие ќе Ве пофалат на страна, па тие од страна ќе кажат во шега или во разговор на други и за некој месец децата ќе почнат да си вадат очи со игли на улица. Со нинџутсу нема играње. Ве молам ова да го разберете најсериозно.

Пијте од сокот! Нинпо Иккан!