Чуден

Од среда почнуваме со Чуден (средното ниво) на ТЈр Џутаиџутсу.
„Во ова ниво важно е да го движите телото ефикасно напред-назад, лево-десно, горе-долу и да ги научите тајните на фрлање на противникот, без притоа да користите голема сила“
Овој совет (за чуден) ми беше даден на времето кога ја изучував интензивно оваа школа. Истиот совет ви го предавам и јас. Тоа е Куден.