Киба Коширо

Со серијата на познати ученици на Такаматсу Тошитсугу, продолжуваме со Киба Коширо. Негова специјалност била Кукишин рју, а во 1937 година ја објавува книгата „Кукишин рју Боџутсу“.