Кимбеи Сато

Од серијата познати ученици на Такаматсу Тошитсугу, продолжуваме со Кимбеи Сато. Роден е во 1925 година во провинцијата Фукушима.

Специјалност: Гикан рју Коппоџутсу