Масахару (Масаџи) Кимура

Бил сосед на сенсеи Такаматсу и вежбал со него речиси секој ден.
Починал на 100-годишна возраст (во 2000 година).
Специјалност: Хонтаи Такаги Јошин рју и Кукишин рју (менкјо каиден)