Кахеи Матсубара

Откако добил менкјо каиден за школата Коншин рју, одлучил да изучи уште една вештина, со цел да ја надополни празнината за употреба на оружје во споменатата школа.
Ја одбрал Кукишин рју и станал ученик на Такаматсу. Добил менкјо каиден за истата.