Семејството

Ти што велиш дека не чуствуваш дека си дел од семејството.
Си се запрашал ли дали нешто си направил за да почуствуваш дека си дел од него?
Дали ги знаеш вредностите кои ние ги делиме?

Дали знаеш кон кои идеали се стремиме?
Дали знаеш во што веруваме?
Дали си се обидел да направиш еден чекор на Патот?
Да поминеш барем мал дел од него облечен во нашите обувки.
Размисли. Пронајди одговор. И направи го првиот чекор.
Нашата адреса е добро позната и непроменлива.
Буџинкан Македонија
Хомбу доџо
Место каде што вежбаат лојалните, чесните, искрените, храбрите, упорните, достојните…