Деншо

За време на кјушо семинарот, Марче изговори една антологиска реченица:

-„Сенсеи, поубаво ми е вака, кога ми даваш дел по дел од деншото, отколку кога ќе ми дадеш се наеднаш“.

Марче кажа и со тоа ја покажа својата зрелост на дело.
Кога би Ви дал комплетно деншо, би заминале дома, би го разгледале, прочитале, а потоа би го ставиле на некое сигурно место подалеку од дофатот на најблиските. И…толку.

Кога добивате дел по дел, страница по страница, тоа значи дека материјалот што сте го добиле, добро сте го проучиле. Така, секогаш кога ќе го прочитате деншото, ќе знаете што пишува во него и ќе го разберете. Потоа, како што Вашето знаење се зголемува, секое читање ќе Ви открива нешто ново.

Токму затоа, од време на време, давам делови од деншо-то. И тоа за време на специјални настани, како што се семинари, прослави, полагања. Тие што се упорни, еден ден ќе го комплетираат целосно.