Кирилица

Многу од луѓето кои ги погледнале моите деншо-а за разните рју-ха ми поставиле прашање зошто се целосно преведени на македонски јазик и напишани на кирилица. Одговорот е јасен. Ние имаме наше кирилично писмо на кое го пишуваме нашиот македонски јазик.
Многу пати сум забележал како моите ученици додека „фаќаат“ забелешки користат кирилица, но кога ќе дојде време да напишат некој збор, на пример буџутсу, тие пишуваат bujutsu. Зошто???
Или напишете го во оригинал со канџи или напишете го на кирилица. Зошто мислите дека латиницата е порелевантна кога станува збор за боречки вештини?

Ги преведувам деншо-ата (стручно се разбира) на македонски јазик и со кирилично писмо за да можат моите ученици да ги разберат. Таму каде што се нејасни, ги дополнувам со цел да бидат појасни. Не за да ја загубат формата, туку напротив, да ја задржат оригиналноста. Лесно е да се менува нешто што има слободно толкување. Но тешко е да смениш нешто што е здраво поставено во цврста рамка.
Копиите со јапонски канџи се во ред. Но кој би можел да чита правилно на јапонски од 17 век?
На крајот, во деншо-ата не пишува ништо спектакуларно. Тоа се само прости потсетници на техниките кои можат да се научат само преку тренинг со некој што „фатил“ дел од Потокот. Дури тогаш записите добиваат на вредност. Не заборавајте го ова.