Круг

Вечерва шидоши хо Марјан Прошев и шидоши хо Марко Опачиќ за прв пат ќе раководат со церемонијата на полагање за повисок степен на учениците. Заслужено стигнаа до моментот кога и тие самите ќе станат дел од продолжувањето на традицијата.

Кругот се врти.

Неколкумина заминаа. Други ќе дојдат. Тоа е дел од процесот.

Ноктот расте, па се сече. Брадата расте, па се бричи.

Срцето расте, останува.

Нештата кои не се повеќе потребни – се чистат.

Кругот се врти.

Дупката се пополнува. Животот тече. Некои чекорат цврсто. Некои се губат во времето и просторот. Талкаат по различни улички обидувајќи се да го најдат патот.

Некои чекорат по сигурниот Пат. За него веќе имаат мапа. Стара мапа. Проверена 1000 пати.

Кругот се врти.