На чекање

„Речиси стигна до крајот. Но поточно си на почеток. На нов почеток. Сега си на чекање. Две-три години. Сега ќе го дотеруваме тоа што го научи до сега. Ќе го дотеруваме до перфекција.

Немој сега да оплескаш. Немој егото да те отруе. Немој чекањето да те измори и да ти го помати умот.

Сега веќе не се исплати да купиш евтина и безвредна диплома. Тоа можеше да го сториш до сега. Веќе е доцна.

Инаку, зошто толку губење време, зошто толку залудно вложен труд?
Сега си на чекор до успехот. Не мисли на дипломата. Мисли на перфекцијата. Колку повеќе чекаш, толку повеќе можност за усовршување.

Размисли за ова.“