Одбери страна

Таа:

-И ти ги оправдуваш твоите ученици што се однесувале така? Можеш да бидеш барем неутрален во целата ситуација.

Јас:

-Мораш секогаш да заземеш страна. Не верувај во неутралност. Ако си пријател со сите, тогаш не си пријател со никого.