Учител

„Учителот има една титула, но повеќе улоги, тој е ментор, инструктор, мотиватор, воспитувач…“

Дали Вие ги пронаоѓате овие особини кај Вашиот учител?

Доколку одговорот е ДА, Вие сте на добар Пат.
Доколку му недостасува барем една од овие улоги, време е да го најдете Вашиот вистински учител.