Ристо Разбираш

Импресиите на Ристо Разбираш споделени на Форум-от.

„Воа беше мој прв семинар во природа и можам да кажам само …
ма ништо не можам да кажам.
Не ми беше прво искуство во природа ама ми беше прво од воа вид, со само един
нож, едно јаже и тоа шо природата го дадела тириста чуда се прават.
Во сред снег огин да запалиш и не само да запалиш туку и тој огин два дена да горе
и да го носиш дека сакиш никуј пт немше да помислам дека може ако не видах.
А па ништо од градежен материјал да немиш, а да се направе перфектно суа засолниште
дека шо нема да те дуа ветар, и тоа само од работи шо можиш да ги најдиш во околината.
И на се тоа кога ќе се додадат чистит ваздух, пакрасната природа, и мокрит снег …
се на се прават едно неповторливо и незаборавно искуство.“