Те но учи

Веќе сме разговарале за 4-те важни елементи во вештината за мечување:

-Иаиџутсу (Баттоџутсу)

-Кенџутсу

-Чибури

-Ното

Но секако, постојат уште многу други елементи кои еден воин треба да ги поседува за да биде комплетен. Еден од нив е Те но учи (работата на дланката). Како и секогаш во корју буџутсу, секоја школа си има свој начин на Те но учи. Тоа се однесува на специфичниот начин на држење на мечот. Во некои школи се потенцира распоредот на силата во левата и десната дланка, во некои се потенцира извртувањето на зглобот при сечењето, а во некои растојанието помеѓу дланките. Сепак, сите овие елементи се подеднакво важни за Кенџутсу.
Во спротивно…

п.с. Снимено на годишната средба на корју буџутсу школите во Јапонија.