За Куден-от

Куден е се што учителот ќе каже, приватно или јавно, директно на тебе или на некој друг. Тоа што учителот го кажал на некој друг, а другиот потоа ти го пренел на тебе – и тоа е куден. Иако се комплетно различни, Куден-от и Котодама-та имаат нешто слично во својата основа. Двете се користат за да разбудат нешто во срцето на ученикот, да му го покажат вистинскиот Пат, вистинскиот начин, да го поврзат со ликот на учителот. Куден-от е комплетен само доколку се предава заедно со Таиден и со Шинден. Само тогаш може да се каже дека трансмисијата е целосна, но не и завршена. Не е завршена затоа што се додека ученикот живее, учителот и неговата трансмисија живеат преку ученикот.

Извор: сенсеи Ишизука—–>Кацем—–>интервју Мијиќ.