Сподели знаење и напредувај

Држењето часови од страна на сениорите (семпаи), на јуниорите (кохаи) и на почетниците (шошинша), е одличен тренинг и проверка на сопственото знаење и способност. За водење на еден час треба да се направи претходна подготовка, да се повтори материјалот, да се преиспитаат познавањата на принципите и кодексите на доџо-то. Сето тоа води кон нов напредок и отвора нови видици. Освен тоа, тука и е моментот на справување и соочување со нови лица, сите со свој уникатен карактер, уникатна градба на телото.