И повеќе од заслужено!!!

Пет Даито рју Аикиџуџутсу семинари со Сенсеи Черта. Четиринаесет интензивни Даито рју Аикиџуџутсу семинари во Хомбу (140 саати тренинг). Осум Даито рју Аикиџуџутсу семинари во Скопје. И дополнителни Даито рју Аикиџуџутсу редовни тренинзи.


И покрај сето ова, Марко Опачиќ не можеше да ја прифати промоцијата во фуку-шидоин од страна на шиханот Антонино Черта, па самиот побара од мене да полага за шодан пред членовите на нашата Организација. Секако, без двоумење прифатив, иако знаев дека неговото назначување од страна на нашиот Учител е повеќе од заслужено. Прифатив бидејќи знам на каков чесен начин го има заработено секое звање во нашето доџо. Бидејќи знам за каков квалитетен ученик, другар, па и човек ако сакате – станува збор.

Да не набројувам колкава е неговата посветеност кон „Пат кон Сонцето“ воопшто. Да не спомнувам дека членува во сите три доџо-а и ги вежба сите борбени традиции кои ги изучуваме во Организацијата. Или дека со години држи тренинзи во почетничката група односно успешно раководи и ги подучува на основата сите кои ќе се запишат во доџо-то. Секојдневно се јавува за да понуди помош и секогаш е подготвен да излезе во пресрет за било што. А неговите извештаи за сработеното ја допираат и најмалата ситница која што се случила за време на работата и предавањето.

Да. Тоа е мојот Марко. Ова доџо ниту имало, а не верувам ниту дека ќе има таков член и Воин во блиска иднина.

Затоа ми е чест да Ве поканам, на 21 октомври, доколку сте во можност да дојдете во Хомбу Доџо и да бидете сведок на официјалното полагање за ШОДАН на Марко Опачиќ за вештината Даито рју Аикиџуџутсу. Бидете дел од историјата на Даито рју Македонија – Корју Доџо и на „Пат кон Сонцето“ воопшто.

Се гледаме!